ردیفترانهخوانندهموسیقیتنظیمترانه سرا
۱نگرانت میشم[۱۶]ابیبهنام جلیلیانبهنام جلیلیانمیثم یوسفی
۲فقط یه کمی چای واسه من بریز[۱۷]رضا یزدانیرضا یزدانیمیلاد عدلمیثم یوسفی
۳آروم می‌خندی[۱۸]مرتضی اسکندریکارن همایون‌فرکارن همایون‌فرمیثم یوسفی
۴گریه خنده[۱۹]سیاوش رحمانیسیاوش رحمانیسیاوش رحمانیمیثم یوسفی
۵رد پاکویتی پورکویتی پورفرزین قره‌گزلومیثم یوسفی، حسین غیاثی
۶خاموش[۲۰]کویتی پورکویتی پورفرزین قره‌گزلومیثم یوسفی
۷رنگ خداشهریار شاهیپویا نیک‌پورپویا نیک‌پورمیثم یوسفی
۸وقتشهاما پرسافرزین قره‌گزلوفرزین قره‌گزلومیثم یوسفی
۹رویای روزهای بارونی[۲۱]روزبه نعمت‌اللهیمرتضی ساعدیمرتضی ساعدیمیثم یوسفی
۱۰زخمروزبه نعمت‌اللهیروزبه نعمت‌اللهیرضا تاج بخشمیثم یوسفی
۱۱شالروزبه نعمت‌اللهیبهنام جلیلیانرضا تاج بخشمیثم یوسفی
۱۲تردیدروزبه نعمت‌اللهی/ فرزین قره‌گزلوسیاوش رحمانیمیثم یوسفی
۱۳زود برمی‌گردمروزبه نعمت‌اللهیروزبه نعمت‌اللهیرضا تاج بخشمیثم یوسفی، حسین غیاثی
۱۴زخمروزبه نعمت‌اللهیفرزین قره‌گزلوپیام قربانیمیثم یوسفی
۱۵بارون گرفتهروزبه نعمت‌اللهیمرتضی ساعدیپیام قربانیمیثم یوسفی، حسین غیاثی
۱۶باور کنحسین اسدیکاورپندار جلیلیانمیثم یوسفی
۱۷عکسِ آهپیمان نیکسارپیمان نیکسارپیمان نیکسارمیثم یوسفی
۱۸توهُمپیمان نیکسارپیمان نیکسارپیمان نیکسارمیثم یوسفی
۱۹بُهتپیمان نیکسارپیمان نیکسارپیمان نیکسارمیثم یوسفی
۲۰بازیِ جدیدپیمان نیکسارپیمان نیکسارپیمان نیکسارمیثم یوسفی
۲۱اتفاق شیرینمحمد حشمتیفریدون خشنودپویا نیک‌پورمیثم یوسفی
۲۲لالایی برای بیداریمرتضی اسکندریکارن همایون‌فرکارن همایون‌فرمیثم یوسفی
۲۳من که حالم خوبه[۲۲]روزبه نعمت‌اللهیآرش افشارسیاوش رحمانیمیثم یوسفی
۲۴یکی گریه میکنهسیاوش رحمانیسیاوش رحمانیسیاوش رحمانیمیثم یوسفی
۲۵حالم بدهشهاب رمضانشهاب رمضانسیاوش صدریمیثم یوسفی
۲۶روایت عاشقانه یا رومنسنیما مسیحارامین عبداللهیرامین عبداللهیمیثم یوسفی
۲۷سپاسروزبه نعمت‌اللهیرامین عبداللهیرامین عبداللهیمیثم یوسفی
۲۸چیزهای کوچیکشهرزاد سپانلوبهنام جلیلیانبهنام جلیلیانمیثم یوسفی
۲۹امضاحمید کاظم‌خانلوعلیرضا افکاریهومن نامداریمیثم یوسفی
۳۰می‌شد فراموشت کنممجید رضابهنام جلیلیانبهنام جلیلیانمیثم یوسفی
۳۱آشتیسیامک عباسیسعید رضاییسعید رضاییمیثم یوسفی
۳۲عکس زمستونی تهرانکامران تفتیسعید رضاییسعید رضاییمیثم یوسفی
۳۳آبروداری کنکامران تفتیبهنام جلیلیانبهنام جلیلیانمیثم یوسفی
۳۴بارونم نتونستکامران تفتیبهنام جلیلیانبهنام جلیلیانمیثم یوسفی
۳۵بی توکامران تفتیبهنام جلیلیانبهنام جلیلیانمیثم یوسفی
۳۶یادگاریکامران تفتیبهنام جلیلیانبهنام جلیلیانمیثم یوسفی
۳۷مشتکامران تفتیبهنام جلیلیانبهنام جلیلیانمیثم یوسفی
۳۸مشغول مردنت بودی[۲۳]کامران تفتیرامین عبداللهیرامین عبداللهیمیثم یوسفی
۳۹پاییز دلتنگیروزبه نعمت‌اللهیفرزین قره‌گزلونیکان ابراهیمیمیثم یوسفی
۴۰به سرم زدهحمید رفیع‌پوررامین عبداللهیرامین عبداللهیمیثم یوسفی
۴۱زیباترین شعر[۲۴]امیر امینامیر امینعماد لاریجانیمیثم یوسفی
۴۲پاییز از دست دادمتسیاوش رحمانیسیاوش رحمانیسیاوش رحمانیمیثم یوسفی
۴۳شال (نسخه گیتاری)[۲۵]روزبه نعمت‌اللهیبهنام جلیلیانبهنام جلیلیانمیثم یوسفی
۴۴خاطره بازیکاوه یغماییکاوه یغماییکاوه یغماییمیثم یوسفی
۴۵خصوصیکاوه یغماییکاوه یغماییکاوه یغماییمیثم یوسفی
۴۶چه حال بدیسیاوش رحمانیسیاوش رحمانیسیاوش رحمانیمیثم یوسفی
۴۷ترانه ای برای سال‌ها بعدسیامک عباسیسیامک عباسیهادی سالاریکاوه یغماییمیثم یوسفی
۴۸می‌ترسم از دست بدمامیر امینامیر امینعماد لاریجانیمیثم یوسفی
۴۹به من بگوامیر امینامیر امینسعید شایانیمیثم یوسفی
۵۰گریستمعلیرضا تهرانیآرش افشارسیاوش رحمانیمیثم یوسفی
۵۱پائیز جاریرضا صادقیرضا صادقیمحمدرضا رهنمامیثم یوسفی